เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 7
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 159
 • จำนวนนักเรียน 316
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 208
 • จำนวนกรรมการ 81
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 524
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 605
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 19
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 720
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2828
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:34.200.218.187
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:18 สิงหาคม 2559

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 1 1 45
2 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 30 6 1 39
3 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 18 3 2 25
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 18 5 0 24
5 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 15 6 0 24
6 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0
7 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 45 43
95.56%
1
2.22%
1
2.22%
45
2 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 40 31
81.58%
6
15.79%
1
2.63%
38
3 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 25 18
78.26%
3
13.04%
2
8.70%
23
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 24 18
78.26%
5
21.74%
0
0.00%
23
5 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 24 15
71.43%
6
28.57%
0
0.00%
21
6 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
7 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com