#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 91 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ติณห์ คำหล้า
2.เด็กชาย กฤษณะ คร่ำครวญ
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
2.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญชาลี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 82 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย นัยนิต ชมภิรมย์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ไชยปัญญา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว อรอุมา สายราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com