#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปฎิภัทร พระสุรัตน์
2.เด็กชาย พนธกร เครือคำ
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
2 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อภินันท์ เปียรัมย์
2.เด็กชาย มนัสพงษ์ พันธ์บุญ
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com