#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
1.นางสาว ไพลินดา อรุณชัย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สาวิตรี เทชะ
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ภูริณัฐศ์ เลิศกิตติไพศาล
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ยุทธภูมิ ปิ่นเกษ
1.นาง สุกัญญา ทองยัง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นาง สุกัญญา ทองยัง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชิน อินทรีย์
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com