#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 46 41 86 57
2 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 25 0 44 35
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 40 29 107 56
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 24 10 38 33
5 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0
6 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 24 1 41 27
7 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0 0 0
รวม 159 81 316 208  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com